De persoonsbeveiliging van Attent Services verzorgen professionele beveiliging ten behoeve van personen. Zo zijn onze werknemers erin getraind om een verdachte of potentieel gevaarlijke situaties voortijdige te onderkennen. Ze kunnen hierna handelen en daardoor incidenten voorkomen.

Taakgebieden van dit team zijn:

  • interventie
  • technische en tactische observatie
  • persoonsbeveiliging en begeleiding in (internationale) omgevingen met een sterk verhoogd risico
  • de uitvoering van bijzondere opdrachten
  • begeleidings taken met een verlaagd risico

Als directie- of bestuurslid, topondernemer, artiest of topsporter,vermogend of publiek bekend persoon uit media, zakenwereld of politiek kan persoonsbeveiliging er voor zorgen dat u zich ongestoord en voor de volle 100% focussen op uw werk, optreden of prestatie. Neem contact met ons op voor jou persoonsbeveiliging oplossing op maat.