Attent Services Nederland beschikt over een Flexibel Ondersteunings Team (F.O.T.) dat 24 uur per dag stand-by is, in het hele land opereert en snel kan worden ingezet bij calamiteiten en ad-hoc situaties. Het Flexibel Ondersteunings Team (F.O.T.) stuurt beveiligingsmedewerkers die de eerste uren assistentie kunnen bieden bij bijvoorbeeld:

–       Branden

–       Ongevallen

–       Calamiteiten van welke aard dan ook

De medewerkers dragen speciale kleding en beschikken over diverse hulpmiddelen. Ze kunnen worden ingezet voor het afzetten, beveiligen en bewaken van de onheilsplek, het op afstand houden van publiek en pers en het veilig stellen van goederen. Het team is in te zetten bij: Brand, inbraak, beveiliging plaats delict maar ook is het mogelijk bij acute dreiging een of meerder persoonsbeveiligers in te zetten. Ons streven is om na aanmelding van een calamiteit binnen 10 minuten een of twee medewerkers ter plaatsen te hebben (geld voor de regio Leiden). Deze medewerkers zullen na contact kijken of opschalen naar meerdere medewerkers nodig is.

Het Flexibel Ondersteunings Team (F.O.T.) is te bereiken onder telefoonnummer 0800-0600 (Gratis).