Wat veel mensen niet weten is dat het grootste deel van de handelsgoederen tegenwoordig door de scheepvaart wordt vervoerd. Echter maakt de lading van de schepen natuurlijk een aantrekkelijk doelwit voor piraten. Door de huidige en toenemende dreiging van piraterij, levert die een aanmerkelijk risico op voor organisaties.

Vanaf 1 juli 2004 moeten schepen en havenfaciliteiten voldoen aan de International Ship and Port Facility Security Code (de ISPS code). Deze maatregelen zijn nodig om terroristische activiteiten tegen te gaan, evenals zeepiraterij.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat de moderne terrorist/piraat zwakke doelen zal uitkiezen bijvoorbeeld: waardevolle ladingen, met een hoog risico, langzaam bewegend, een lage waterlijn, varende onder geschikte vlag en onderbezette schepen. De terrorist(en) / piraten willen het risico niet nemen om een schip aan te vallen, welke is voorzien van bepaalde vormen van beveiliging.

Terwijl de slachtoffers pijn lijden, dood gaan en zich schuldig voelen, profiteren de piraten van de mazen in de lokale wetgevingen en kunnen hierdoor ontsnappen naar internationale wateren. De aanvallen door terroristen of piraten tegen onbewapende schepen in de wereld raakt ons allemaal.

Het is dan ook niet gek dat steeds meer bedrijven overschakelen naar maritiemebeveiliging. Met de juiste kennis, planning en training kan er met maritiemebeveiliging het risico worden beperkt. Zo kunnen wij u adviseren hoe u uw maritieme beveiliging kan waarborgen. Heeft u interesse in maritiemebeveiliging? Neem dan snel contact met ons op.