De laatste jaren zijn de eisen voor brandveiligheid steeds strenger en dat geldt ook voor het toezicht daarop door de overheid. Het komt vaak genoeg voor dat in het kader van brandveiligheid vanuit wet- en regelgeving eisen kunnen worden gesteld aan organisaties. Eén van die eisen zou kunnen inhouden dat u verplicht wordt om gediplomeerde brandwachten in te zetten.

Onze brandwachten zijn vakkundig en worden continu bijgeschoold. Daarnaast heeft ons operationeel management jarenlange praktijkervaring en beschikken dan ook over kennis van wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid.

Calamiteiten

Tijdens verbouwingen, uitval van de brandmeldcentrale, tekort aan vluchtwegen, enz. het zijn allemaal situaties, waarbij u onze brandwachten kunt inhuren, ter waarborging van de veiligheid. De brandwachten controleren o.a. de aanwezige blusmiddelen en de vluchtwegen. Bij calamiteiten zullen zij handelend optreden en assisteren bij ontruimen.

Attent Services Nederland kan o.a. brandwachten leveren voor justitiële inrichtingen, luchthavens, scheepswerven, evenementen, televisiestudio’s, ziekenhuizen, winkelcentra en bouwplaatsen om te zorgen voor een veilige omgeving.

Waarom brandwachten van Attent Services Nederland?

  • Personele bezetting garanderen.
  • Voor veiligheid en preventieve controle in ziekenhuizen en instellingen.
  • Toezicht op brandveiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden op schepen.
  • Uw brandmeld-installatie is defect, en de brandweer en verzekering eisen toezicht op bewoners, personeel en gebouwen.
  • U bent op zoek naar een betrouwbare partner om de veiligheid tijdens evenementen, bedrijfsfeesten e.d. te garanderen.