Indien u uw bedrijf zo goed mogelijk wilt beveiligen, is een brand- en sluitronde van essentieel belang. Met deze ronde zal het bedrijf aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen. Zo wordt alles met u doorgesproken en opgenomen in een schriftelijke instructie.

Bij de brand- en sluitronde zullen onze surveillanten uw pand onderzoeken en heeft u ook de zekerheid dat uw pand door opgeleide beveiligingsbeambten wordt afgesloten en op juiste wijze ingeschakeld. Attent Services Nederland kan de veiligheid van uw pand vergroten en kan op grote schaal daarin adviseren.

Een brand- en sluitronde is een interne en /of externe controleronde binnen uw bedrijf.

Tijdens deze ronde wordt nauwkeurig gecontroleerd of:

•          ramen en deuren dicht en afgesloten zijn

•          er geen overbodige of ongewenste verlichting brandt

•          er onveilige situaties aangetroffen worden (eventuele lekkage, brandgevaarlijke situaties, vandalismegevoelige situaties enz.)

•          beveiligingsinstallaties op de juiste manier zijn ingeschakeld

•          bedrijfsinformatie op de juiste manier (uw procedure) veilig zijn opgeborgen

•          er verdachte situaties worden aangetroffen

 

Brand- en sluitronden werken preventief, repressief en zorgen ervoor dat interne procedures over veiligheid worden nageleefd.

Bij onregelmatigheden zal onze beveiligingsbeambte tot actie over gaan en de betreffende instanties inlichten zoals politie, brandweer en contactpersoon van uw bedrijf. Van een geconstateerde onregelmatigheid vindt rapportage plaats. Dit rapport wordt door de beveiligingsbeambte op een met u afgesproken plaats achtergelaten. Een brand- en sluitronde kan ook gecombineerd worden met de Receptiediensten en /of Mobiele Surveillance.