Attent Services Nederland levert ook sus- of interventieteams in het horecagebieden. De taak van deze sus- of interventieteams is het tijdig signaleren van ordeverstoringen en preventief handelen bij misbruik van drugs en alcohol bij jongeren. Een nauwe samenwerking met politie en gemeente en het uitwisselen van gegevens behoren tot een van onze taken.

Desgewenst kan Attent Services Nederland ook een totaaloplossing bieden waar bijvoorbeeld ook technische systemen zoals een camera- en alarmsysteem deel van uitmaken.