Enerzijds willen we u deelgenoot maken van de opdrachtgevers van Attent Services Nederland, anderzijds past het niet om, gezien het vertrouwelijk karakter, hierover openlijk op internet te communiceren.

Wij kunnen referenties desgewenst op aanvraag en uitsluitend met toestemming van onze opdrachtgevers leveren.